Psikolojik danışmanlar “rehberlik” (rehber öğretmen) kadrosu adı altında okullarda da çalışmaktadırlar. Okullarımızda her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim verilmektedir. Bu sebeple eğitimi tamamlayıcı ve destekleyici olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine önem verilmektedir.

Okullarda rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, çevresindeki fırsat ve olanakları değerlendirmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, kendi için gerçekçi ve doğru kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlarla baş edebilmesi için yürütülmektedir.

Okullarda yürütülen bu hizmetler uzman bir psikolojik danışman tarafından yürütülmelidir. Bu servise üniversitelerin “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” bölümlerinden mezun olan öğretmen adayları arasından atama yapılır. PDR hizmetleri kapsamında okullarda verilen hizmetler doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır:
 

A) Doğrudan Hizmetler

  1. Psikolojik Danışma: Psikolojik danışma, rehberlik hizmetlerinin tümünün özünü oluşturur. Psikolojik danışma hizmetleri direkt olarak bireylerle yüz yüze olan danışmayı kapsar. Psikolojik danışma sadece bir danışman ve bir danışandan oluşuyorsa buna “bireysel psikolojik danışma”, birden fazla danışanla aynı anda yapılan görüşmeye de “grupla psikolojik danışma” denir. Grupla psikolojik danışmada danışan sayısı 8-12 arasında değişir.
  2. Oryantasyon: Öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla okulun ve okulda bulunan olanakların öğrencilere tanıtılmasıdır. Çoğunlukla okulun başladığı zamanlarda ve okula yeni öğrencinin gelmesiyle yapılır.
  3. Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri: Öğrencilere etkili ve verimli çalışmalar yapabilmek için onların nelere ihtiyacı olduğunu bilmek gerekir. Öğrencileri tanıyabilmek için psikolojik danışmanlar tarafından gerekli görülen test ve envanterler uygulanır.

B) Dolaylı Hizmetler

  1. Rehberlik Hizmetleri Çalışma Programının Hazırlanması: Her öğretmenin kendine göre planı vardır. Rehber öğretmenlerin de çalışma planları vardır. Her ildeki RAM sene başında “çalışma planı” yayınlar ve rehber öğretmenler de bu planları kendi okullarına uyarlayarak rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna sunar.
  2. Konsültasyon (Müşavirlik) Hizmetleri: Rehber öğretmenler okuldaki idareci ve öğretmenlerle öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için müşavirlik yaparlar. Özel ihtiyaç ve problemleri olan öğrencilerle görüşmeler yapılır.
  3. Anne- Babalara Rehberlik Hizmetleri: Okulda verilen eğitimin evde de devam ettirilmesi gerekir ki çocuk daha kolay öğrenebilsin. Anne babaların çocuklara karşı tutumları da öğrencinin okul başarısını, arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Ders çalışma, arkadaşlarıyla iletişim gibi birçok konuda veliler sıkıntı yaşayabilmektedir. Burada rehber öğretmenle görüşüp yardım alabilirler.
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?